Javni poziv za dodelu dečijih auto sedišta

Opština Čajetina vrši dodelu 40 dečijih auto sedišta, kategorije 9-36 kilograma, za decu rođenu od 1.7.2019. do 15.11.2019.godine. Pozivaju se roditelji sa teritorije opštine Čajetina, čije su deca rođena u navedenom periodu godine, da podnesu zahtev za dodelu besplatnih auto sedišta za decu u putničkim vozilima, stoji u saopštenju na sajtu opštine.

Kriterijumi za dodelu autosedišta su da oba roditelja imaju prebivalište na teritoriji Opštine Čajetina.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže prilikom prijavljivanja:

  • Očitana lična karta oba roditelja ili potvrda o prebivalištu
  • Izvod iz matične knjige rođenih deteta (fotokopija)
  • Popunjen prijavni formular
  • Prijave za dodelu autosedišta za decu po ovom javnom pozivu mogu se podneti neposredno na pisarnici Opštinske uprave Čajetina.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu Opštine Čajetina ili na pisarnici Opštinske uprave. Rok za podnošenje prijava počinje da teče od dana objavljivanja do 3.12.2019. godine u 15 časova.

Prilikom odlučivanja u obzir će se uzeti samo prijave koje su blagovremene i uredne. Blagovremena prijava je ona prijava koja stigne u pisarnicu Opštinske uprave najkasnije do 3.12.2019. godine u 15 časova. Uredna prijava je ona prijava koja je podneta na propisanom obrascu, uz koju je dostavljena tražena dokumentacija i koja je potpisana od strane podnosioca.

U slučaju da je broj podnosilaca blagovremenih i urednih prijava veći od broja raspoloživih autosedišta(40) prednost će imati onaj podnosilac koji je ranije podneo prijavu pa sve dok se ne raspodele raspoloživa autosedišta. Dodela dečijih auto sedišta biće održana dana 6.12.2019. godine u 12:00 časova.

zlatiborpress.rs/INFO24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *