Javna prezentacija nacrta Lokalnog antikorupcijskog plana grada Valjeva: Preventivni plan smanjenja korupcije

U okviru javne rasprave, protekle nedelje u sali Skupštine Grada predstavljen je nacrt Lokalnog antikorupcijkog plana grada Valjeva. LAP je zasnovan na identifikovanju normativnih, institucionalnih, organizacionih i praktičnih rizika za nastanak korupcije i na sprovođenju mera za njihovo otklanjanje, odnosno na otklanjanju uzroka za nastanak korupcije, zloupotreba i nepravilnosti i otklanjanju lošeg upravljanja u najširem smislu reči. Svrha ovog dokumenta, odnosno njegovog usvajanja, efikasne primene, konzistentnog praćenja i merenja efekata jeste da grad Valjevo učini otpornijim i osetljivijim na koruptivne rizike i da utiče na suzbijanje korupcije.

LAP grada Valjeva polazi od prepoznavanja koruptivnih rizika. Ciljevi koji su u njemu definisani predstavljaju poželjno buduće stanje u kom su ti rizici otklonjeni ili svedeni na minimum. Reč je o koruptivnim rizicima koji su zajednički celom javnom sektoru, odnosno koje se mogu identifikovati na nivou lokalne samouprave. Nacrt plana učesnicima prezentacije predstavili su Dane Pribić iz Centra za razvoj Demokratskog društva „Europolis“ iz Novog Sada i Milorad Ilić, predsednik Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije, koja je formirana rešenjem gradonačelnika dr Slobodana Gvozdenovića. Predsednik Radne grupe Milorad Ilić, govorio je o tome kako je korupcija najveća u zemljama tranzicije, tamo gde se menja politički sistem.

Ovo je preventivni plan smanjenja korupcije. Mi nastojimo da napravimo normativne uslove, propise i da se smanji prostor korupcije, a represivne mere preuzimaju državni organi i to je regulisano pre svega krivičnim i drugim zakonima. Postoje državni organi koji preuzimaju represione mere, pre svega tužilaštvo, policija, sud, Agencija za borbu protiv korupcije. Pre svega cilj je smanjiti diskreciona prava propisima, kako bi se smanjila korupcija. Mi smo na početku razgovarali o tome koje su najveće dve take mogućnosti korupcije, to su javne nabavke i urbanizam – rekao je Milorad Ilić.

Projekat je podržala Agencija za borbu protiv korupcije i projekt traje preko 12 meseci. Do sada je doneto preko 130 lokalnik akcionih planova i formirano je oko 70 tela.

Mi smo puno vremena proveli u izradi ovog dokumenta, tako da očekujemo nove predloge, jer na svako poslato pitanje će se dobiti obrazložen odgovor i odgovarajuće rešenje. Lokalne karakteristike se moraju uvažiti. Pošlo se od modela Agencije za borbu protiv korupcije, svi gradovi u Srbiji kao polaznu osnovu koriste taj model. On predviđa 17 oblasti, preko sto mera, aktivnosti, međutim od Lokalne samouprave zavisi. Svako ima neki svoj specifikum i u toj meri se Lokalni akcioni planovi razlikuju. Naša procena je da u ovom trenutku Valjevo ima možda 15 posto isunjenosti svih obaveza i svih mogućih mera koji su predviđeni ovim modelom, ali se nadamo da će taj procenat značajno narasti u naredne 4 godine za koliko se ovaj dokumet donosi. Verujem da postoje velika očekivanja, ali treba biti i realan. Čitajući ovaj dokument lako se može shvatiti da on pre svega ima preventivni karakter i ulogu, odnosno da se identifikuju korupcioni mehanizmi i rizici, institucionalni, normativni i drugi i da se daje određena mera na iste – naglasio je Dane Pribić iz Centra za razvoj Demokratskog društva „Europolis“.

Primenom lokalnih akcionih planova i uspostavljanjem adekvatnih mehanizama za praćenje njihovog sprovođenja, jedinice lokalne samouprave jačaju svoju otpornost na nastanak korupcije, na nepravilnosti i zloupotrebe javnih resursa, odnosno jačaju svoje kapacitete za zaštitu, zastupanje i ostvarivanje javnog interesa lokalne zajednice.

INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *