Izgrađena kanalizaciona mreža u naselju Bair

Završeni su radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacione mreže u naselju Bair, koji su započeti 24. jula 2019. godine. Radove je izvodio konzorcijum izvođača koji je predvodio GP „Kompresor Ing“ iz Valjeva, zajedno sa „Sloboda građevinar 1947“ iz Obrenovca, „Bauwesen“ iz Lazarevca, Aleksandar Mihailović SZR „Geometar“ iz Valjeva, PD „Autotransport“ iz Valjeva i Preduzeće za proizvodnju, transport i usluge „Stobex“ iz Loznice.

Na ovom projektu urađena je nova fekalna kanalizaciona mreža u ulicama Milovana Glišića, Alekse Šantića, Bobovčevoj, Šumadijskoj, a u donjem kraku Šumadijske ulice postavljena je glavna cev gde su predviđeni prepumpni kućni priključci za korisnike.

Rekonstrukcija postojeće fekalne kanalizacione mreže urađena je u ulicama Pop Andrije i Bairskoj. Kućni priključci su vođeni do šahti, a jedino gde tehnički nije bilo izvodljivo vršeno je priključivanje direktno na cev.

Nakon završetka radova sve ulice su vraćene u prvobitno stanje, tako što je vraćena kocka u Bobovčevoj ulici, a ulice Milovana Glišića, Alekse Šantića, Šumadijska, Pop Andrije i Bairska su kompletno asfaltirane.

Od samog početka realizacije projekta izvođač radova „Kompresor ING“, investitor i nosilac projekta grad Valjevo, partner na projektu JKP „Vodovod -Valjevo“ i stručni nadzor su se suočavali sa brojnim problemima, je situacija na terenu nije odgovarala projektno-tehničkoj dokumentaciji, kao i zbog loših vremenskih uslova, ali su iznađena adekvatna rešenja i radovi su privedeni kraju.

JKP „Vodovod“ će upravljati i održavati fekalnu kanalizacionu mrežu u naselju Bair, a to javno preduzeće će organizovati proces priključenja novih korisnika na kanalizacionu mrežu, u skladu sa odgovarajućim pravilima i procedurama.

Radovi na izgradnji kanalizacione mreže su sprovedeni u okviru projekta „Živeti zajedno – Izgradnja kanalizacione mreže u romskom naselju Bair u Valjevu“. Projekat se realizuje u okviru Programa podrške Evropske unije razvoju opština – EU PRO, koji finansira EU, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije. Nosilac projekta je Grad Valjevo, a partner na projektu je JKP „Vodovod“. Ukupna vrednost projekta iznosi 234.310 evra, od čega je vrednost donacije EU 150.000 evra, a sufinansiranje grada Valjeva iznosi 84.310 evra.

Pored aktivnosti koje se odnose na izgradnju kanalizacione mreže, projektom su predviđene i aktivnosti koje se odnose na promociju, kao i na primenu principa dobrog upravljanja kroz veću participativnost građana u procesu odlučivanja, nediskriminaciju, jednakost, kao i unapređenje lokalnih odluka, procedura i propisa iz ove oblasti.

Podrškom realizaciji ovog projekta javne infrastrukture, Evropska unija direktno doprinosi boljem životu stanovništva grada Valjeva, kroz unapređenje kvaliteta i dostupnosti komunalnih, zdravstvenih i socijalnih usluga, kao i boljim uslovima za obrazovanje i odrastanje dece i mladih. Posebno se doprinosi unapređenju uslova i života romske populacije, koja u naselju Bair čini većinu. Na taj način grad Valjevo pokazuje posebnu odgovornost i brigu za sve stanovnike našeg grada, a naročitu pažnju poklanja kvalitetu života Romkinja i Roma.

INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

mersin eskort - eskort - eskort izmir - ankara eskort - escort