Gradska toplana u Čačku gradi kotlarnicu na biomasu – smanjuje se učešće fosilnog goriva

Javno komunalno preduzeće za grejanje Čačak planira izgradnju kotlarnice na sečku u okviru postojećeg kompleksa Gradske toplane.

Na lokaciji koja je opredeljena za izgradnju objekta kotlarnice na sečku nalazi se postojeći objekat Gradske toplane sa pratećim objektima i opremom, dva objekta skladišta mazuta i infrastrukturni objekti, prenosi eKapija.

S obzirom da objekti skladišta mazuta nisu u funkciji, planirano je uklanjanje jednog da bi se formirao prostor za izgradnju objekta kotlarnice na sečku, koja je predviđena za snabdevanje toplotnom energijom, navodi se u urbanističkoj dokumentaciji.

Predviđeno je da objekat kotlarnice ima jednu etažu – prizemlje. Na osnovi prizemlja pozicionirano je skladište sečke, prostor kotlarnice, komandna soba, prostorija sa elektroormanima, toalet i tehničke prostorije. Van objekta kotlarnice postoji oprema koja opslužuje kotao, plato za istovar sečke, kao i dimnjak visine 25 metara.

Pod skladišta je prekriven tzv. guračima odnosno izvlakačima koji su tako projektovani da guraju i povlače materijal iz skladišta. Gurači povlače materijal do kraja bunkera gde prolazi kroz otvor odakle pada u transporter koji dalje doprema sečku do kotla.

Ukupna površina urbanističkog obuhvata iznosi 3.491 metara kvadratnih, dok površina pod objektom kotlarnice na sečku iznosi 381 metar kvadratnih.

Nova kotlarnica na biomasu (drvnu sečku) mora funkcionisati kao autonomna jedinica, uz obavezno povezivanje na centralizovani sistem postojeće Gradske toplane putem kojeg će se vršiti kontinuirano upravljanje radom, monitoring rada i analiza prikupljenih podataka u cilju što efikasnijeg rada novog toplotnog izvora integrisanog sa postojećim, stoji u dokumentaciji.

Idejnim rešenjem predviđen je kotao kapaciteta 7 MW sa pratećom opremom. Objekat kotlarnice biće priključen na elektroenergetsku mrežu, predviđena je instalacija novih privodnih kablova sa novog izvoda iz trafo stanice.

Takođe je planirano da objekat kotlarnice ima i rezervno napajanje radi bezbednog gašenja kotla i napajanja neophodnih elektroinstalacija, dizel agregat, koji će imati autonomiju do 8 časova rada bez dosipanja goriva, stoji u urbanističkoj dokumentaciji.

Na ovaj način bi se deo potrebnog baznog konzuma Gradske toplane obezbedio preko kotlarnice na biomasu čime bi se značajno smanjilo učešće fosilnog goriva u proizvodnji toplotne energije na ovoj lokaciji.

Pristupna saobraćajnica u kompleks Gradske toplane je iz ulice Sime Sarage.

Nosilac izrade urbanističkog projekta, koji se nalazi na javnom uvidu je Almis Company iz Beograda.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *