Gradimo društvo za sve, ne lišavajmo svoje sredine potencijala i talenata osoba sa invaliditetom

„Svedoci smo da veliki broj naših građana i građanki danas živi u okruženju koje nije dovoljno pristupačno i tu se ne misli samo na osobe sa invaliditetom, sa kojima se ova tema najčešće povezuje u javnosti, već i na druge grupe kao što su starije osobe, roditelji sa decom, trudnice. Oni se svakodnevno suočavaju sa brojnim fizičkim, komunikacijskim, uslužnim i drugim preprekama koje im otežavaju učešće u društvu ili ih pak potpuno isključuju. Na taj način, naše društvo lišava se potencijala, talenta i doprinosa koji te osobe mogu da daju svojoj zajednici. Zadatak svih nas u lokalnim samoupravama je da ove izazove prevaziđemo i obezbedimo pristupačnost javnih objekata, usluga lokalnih administracija i javnog prevoza“, poručila je Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave na današnjem Okruglom stolu “Unapređenje politika pristupačnosti i izgradnja društva za sve“.

Ona je dodala da ovo zahteva kontinuirani rad, sistemski pristup, odgovarajuće strateško, akciono i budžetsko planiranje na lokalnom nivou, ali i uključivanje pitanja pristupačnosti u svaki segment rada jednica lokalne samouprave, naročito u vitalnim oblastima kao što su obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, privreda i kultura.

„Srbija je društvo koje je postalo u prethodnoj deceniji intenzivno osetljivije za različitosti. Tražili smo više prostora za žene u politici, za osobe sa invaliditetom, za neke druge marginalizovane grupe i čini se da smo napredovali, to je uspeh svih nas, svih građana i građanki Srbije. Međutim, na prvom mestu treba da vidimo šta je to trebalo da uradimo u gradovima i opštinama u Srbiji, a nismo i Ministarstvo je ozbiljno posvećeno da pomogne“, poručila je Obradović.

Ona je podsetila na nedavno završen konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda kojima će se finanirati nekoliko projekata u gradovima i opštinama koji su insistirali da se u njihvim sredinama izgradi infrastruktura koja će olakšati pristup osobama sa invaliditetom. Obradović je poručila da se od ovakvih projekata ne odustaje i pozvala sve zainteresovane da ukažu na dodatnu pažnju koju treba posvetiti ovom pitanju.

Ovaj okrugli sto realizovan je u okviru projekta „EU za pristupačne javne ustanove“, koji finansira Evropska unija i ima za cilj da unapredi znanja, veštine i podigne svest lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i inženjera o značaju unapređenja pristupačnosti javnih ustanova za osobe sa invaliditetom i ograničenom pokretljivošću.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *