Gradi se novi most na Gračačkoj reci u Vrnjačkoj Banji

Na mestu postojećeg mosta na Gračačkoj reci u Vrnjačkoj Banji gradiće se novi, a lokalna samouprava raspisala je tender za gradnju mosta i propusta. Predmet projekta su i pristupne saobraćajnice za most kao i zaštita od velikih voda, odnosno zaštita korita reke u zoni projektovanog mosta.

Planirana dužina saobraćajnica obuhvaćena radovima je 212m. Širina planuma osovine puta data je projektnim zadatkom i sastoji se iz kolovoza širine 4,5 m i bankine 2 h 0,50 m. Poprečni pad kolovoza predviđen je jednostran i iznosi 2,5%. Planirana dužina regulisanja korita Gračačke reke je 74,5 m. Projektovano je pravougaono korito dimenzija 7,0h1,6 m obloženo armiranim betonom MB30 debljine d=20 cm.

Pristupne saobraćajnice i regulacija rečnog korita u zoni mosta biće obrađeni kroz zasebne projekte u daljoj razradi tehničke dokumentacije.

Rok za izvođenje građevinskih radova ne može biti duži od 90 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao, a rok za ponošenje ponuda je 9. mart 2020

INFO 24 / ekapija.com / Foto: Omar Tursic/shutterstock.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *