Grad postigao dogovor sa sindikatom zaposlenih

Pregovarački tim Grada Beograda postigao dogovor sa predstavnicima Organizacije sindikata Gradske uprave kojim su proširena prava za zaposlene.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio da je pregovarački tim Grada Beograda koji je predvodila načelnica gradske uprave Sandra Pantelić, završio pregovore sa predstavnicima Organizacije sindikata Gradske uprave grada Beograda i postigao dogovor o zaključenju Posebnog kolektivnog ugovora kod poslodavca kojim se predviđaju veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni zakonima i Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicima lokalne samouprave, kao i prava koja nisu utvrđena zakonom, ukoliko zakonom nije utvrđeno drugačije.

Za zaposlene, proširena su prava: u pogledu korišćenja prava na plaćeno odsustvo (u slučaju smrti srodnika van teritorije Republike Srbije dato je tri dana, umesto jedan kako predviđa PKU), uvedena su prava i za štićenike, koji su nepravedno bili izostavljeni u definisanju članova uže porodice, predviđeni su obavezni lekarski pregledi za zaposlene, koje već tradicionalno obezbeđujemo, pri čemu smo i od strane Sindikata dobili posebne pohvale, budući da je  nakon sprovedenih sistematskih pregleda, zahvaljujući blagovremenom otkrivanju bolesti, spaseno nekoliko ljudskih života, što zaista nema cenu. Predviđeni su i pravo na solidarnu pomoć za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih, posebno vodeći računa, da zaposleni sa manjim primanjima dobiju veći iznos solidarne pomoći, a sve u skladu sa raspolozivim sredstvima u budžetu, a usklađene su odredbe u vezi načina obračuna naknade plate za vreme godišnjeg odmora. Pored toga predviđeno je pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada (topli obrok) i regres za korišćenje godišnjeg odmora od 2020. godine, čiju visinu utvrđuje Vlada – rekao je Goran Vesić.

On je istakao da su Posebnim kolektivnim ugovorom po prvi put, prava za lica angažovana van radnog odnosa, koja su prepoznata, kao značajan činilac u sistemu funkcionisanja grada.

Za  ova lica, pod određenim uslovima, čuvene ugovorce obezbedili smo pravo na poklon za Novu godinu – novčanu čestitku za decu  do 15. godina, plaćeno odsustvo u određenim životnim situacijama, posebno odsutva koja se odnose na sklapanje braka i rođenje dece, čime posebno  podržavamo politiku Vlade Republike Srbije, koja se odnosi na podršku porodici i deci, kao i plaćeno odsustvo u situacijama koje se ne mogu predvideti, pravo na mesečnu pretplatnu kartu za dolazak i odlazak sa rada za period trajanja  radnog angažovanja, pravo na solidarnu pomoć za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja lica angažovanih van radnog odnosa, takođe u skladu sa kriterijumima koje smo predvideli – rekao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je poručio da će Grad Beograd nastaviti i dalje da unapređuje saradnju sa Sindikatom, u cilju donošenju kostruktivnih rešenja, kojima se poboljšavaju uslovi rada, kao i materijalni položaj zaposlenih i lica angažovanih van radnog odnosa.

INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *