Gojković: Digitalna rodna ravnopravnost jedan od ključnih resursa za razvoj

Potpredsednica Vlade Republike Srbije, ministarka kulture i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Maja Gojković istakla je u Njujorku da je Vlada Srbije posvećena pitanju rodne ravnopravnosti i da je prevazilaženje rodnih podela u digitalnom svetu najbolji način da se osiguraju novi resursi za globalni ekonomski rast.

Gojković je, učestvujući na 67. zasedanju Komisije za status žena (CSW) u Ujedinjenim nacijama, na čijem se otvaranju obratio generalni sekretar UN Antonio Gutereš, naglasila da je Vlada Srbije postavila rodnu ravnopravnost kao jedan od  ključnih prioriteta u oblasti strukturnih reformi i javnih politika.

Srbija je tokom poslednje dve decenije prešla dug put u pogledu poboljšanja društvenog položaja i zaštite žena. Zahvaljujući našem proaktivnom pristupu u poslednjoj deceniji, trećinu ministara u Vladi Srbije sada čine žene, istakla je ona.

Potpredsednica Vlade je podsetila na to da je pre dve godine usvojen novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti, a potom i Strategija za suzbijanje i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici, nova Strategija za rodnu  ravnopravnost, kao i izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije. 

Prema njenim rečima, Zakon o rodnoj ravnopravnosti propisuje ravnopravno učešće oba pola u političkom i javnom životu, kao i rodno odgovorno budžetiranje, a uveden je i termin neplaćenog kućnog rada i uspostavljena obaveza poslodavaca da obezbede jednaku zastupljenost oba pola.

Gojković je rekla da se istovremeno radi i na brojnim projektima u partnerstvu sa agencijama i telima UN, kao i da organizacije ženskog civilnog društva imaju punu podršku države u sprovođenju svojih inicijativa u domenu rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena.

Potpredsednica Vlade je na debati pod nazivom „Inovacije, tehnološke promene i obrazovanje u digitalnom dobu za postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i devojčica” ukazala na to da je Vlada Srbije sprovela različite mere za povećanje pristupa tehnologiji, posebno u ruralnim sredinama gde je pristup internetu i tehnologiji ograničen.

Pokrenuto je i nekoliko inicijativa za unapređenje veština i znanja iz te oblasti među ženama, objasnila je ona i dodala da program „Devojke u tehnologiji” pruža obuku i mentorstvo mladim ženama koje žele da se usavršavaju u IT sektoru i unaprede svoje digitalne veštine.

Intenzivno promovišemo učešće žena u nauci, pri čemu je Srbija primenila nekoliko rodno osetljivih politika za promovisanje učešća žena u digitalnoj ekonomiji – to uključuje inicijative za smanjenje rodnog jaza u platama i povećanje zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama, dodala je Gojković.

Potpredsednica Vlade je podsetila na to da IT sektor Srbiji donosi više od 2,7 milijardi evra i da u našoj zemlji posluje 1.400 inovativnih IT kompanija, ali i poručila da su potrebni dalji napori kako bi se osiguralo da žene imaju jednak pristup digitalnim tehnologijama.

Prema njenim rečima, rodna digitalna podela mora da bude prevaziđena i trebalo bi da jačamo svest o tome da je digitalna rodna ravnopravnost jedan od ključnih resursa za razvoj. 

To možemo postići samo zajedničkim naporima i punom posvećenošću i solidarnošću na međunarodnom planu, podvukla je ona, izrazivši uverenje da će rad Komisije u narednih nekoliko dana dati vredan doprinos tom cilju.

U okviru zasedanja učesnici će govoriti i o izazovima i mogućnostima u postizanju rodne ravnopravnosti i osnaživanju seoskih žena i devojčica, pri čemu su predviđeni i ministarski okrugli stolovi, opšta diskusija i interaktivni dijalozi.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *