Evropskom univezitetu oduzeta dozvola za rad

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na osnovu člana 53. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (”Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 -dr. zakon, 73/18 i 67/19) obaveštava javnost o Rešenju o oduzimanju dozvole za rad Evropskog univerziteta u Beogradu sa sedištem u Beogradu, Carigradska 28, koje je donelo 28. novembra 2019. godine, zbog nepodnošenja zahteva za novu redovnu akreditaciju visokoškolske ustanove u zakonom propisanom roku i o prestanku važenja akreditacije Evropskog univerziteta.

Povodom neistinitih informacija koje se pojavljuju u medijima poslednjih dana, želimo da informišemo javnost o načinu izbora članova Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) kao stručnog organa Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT).
Postupak izbora članova KAPK definisan je članom 17. stav 1 tačka 2. Zakona o visokom obrazovanju: „Upravni odbor bira i razrešava članove Komisije za akreditaciju“
kao i članom 20. stav 4 istog zakona: „Članove Komisije za akreditaciju bira Upravni odbor NAT, na predlog Nacionalnog saveta, vodeći računa o zastupljenosti pripadnika oba pola, kao i o zastupljenosti obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno umetničkih polja.“
U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju NAT je nezavisno telo koje obavlja poslove akreditacije, provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu, vrednovanja studijskih programa i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju. U donošenju odluka o akreditaciji NAT je u potpunosti nezavisan. Postupak akreditacije i provere kvaliteta u visokom obrazovanju obavlja se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, standardima koji su u potpunosti usklađeni sa Evropskim standardima i uputstvima (ESG), kao i sa Etičkim kodeksom NAT. Akredituju se samo visokoškolske ustanove i studijski programi koji ispunjavaju sve standarde. Nezavisnost NAT ogleda se i u načinu finansiranja i isključivo se finansira iz sopstvenih izvora.

INFO 24 / Dnevnik.rs

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

mersin eskort - eskort - eskort izmir - ankara eskort - escort