Dobijena saglasnost na Dugoročni plan kvaliteta vazduha od 2019. do 2023. godine

Grad Užice je, od Ministarstva za zaštitu životne sredine, dobio saglasnost na Dugoročni plan kvaliteta vazduha od 2019. do 2023. godine. To zapravo znači da lokalna samouprava brine o životnoj sredini i da je u poslednjih deset godina urađen niz mera i aktivnosti za pospešivanje kvaliteta vazduha, kažu iz Odeljenja za zaštitu životne sredine.

Dugoročni plan kvaliteta vazduha od 2019. do 2023. godine sadrži u sebi Akcioni plan sa merama, koje će se preduzimati da bi se kvalitet vazduha poboljšao, i to se već vidi, a o tome i govore poslednje analize Zavoda za javbno zdravlje Užice, istakla je Dunja  Đenić,  stručna savetnica u Odeljenju za zaštitu životne sredine grada Užica.

„Mi ne možemo promeniti klimu, ali ni konfiguraciju terena i grada Užica, koji se nalazi u kotlini reke Đetinje. Takođe, ne možemo uticati na klimatske promene i na temperaturnu inverziju, ali ono na šta možemo uticati, jeste da smanjimo uticaj svih  zagađivača, koji to i jesu u ovim kritičnim periodima. To su, pre svega, kotlarnice. Često govorimo o individualnim kotlarnicama, a Užice ima oko 16.000, zatim govorimo o kotlarnicama gradske toplane. Ona ima trenutno samo jednu kotlarnicu koja koristi mazut, i kada se sve sabere, mi beležimo napredak u odnosu na druge lokalne samouprave“, kaže za portal INFO 24 Dunja Đenić, stručna savetnica u Odeljenju za zaštitu životne sredine grada Užica.

Inače, najveći zagađivači u Užicu su kotlarnice Doma zdravlja i Opšte bolnice, a budžetom za ovu godinu, predviđena su sredstva za rekonstrukciju kotlarnice Zdravstvenog centra Užice.

Inače, po podacima Agencije za zaštitu životne sredine, Užice je u 2018. godini imalo 154 dana sa povećanom koncentracijom zagađujućih materija, dok je u  2019. taj broj bio 90. Iz gradske uprave poručuju da je to upravo dokaz da odeđene sprovedene mere daju dobre rezultate.

NadaDželebdžić / INFO 24 / Foto: Danas

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *