DA na referendumu

Ukoliko građani usvoje ustavne izmene na referendumu koji je zakazan za 16. januar ove godine, doći će do izrade seta novih pravosudnih zakona kojima će u sistem biti implementirane sve nove ustavne odredbe koje se odnose na pravosuđe. Izmene Ustava i zakona jačaju vladavinu prava, obezbeđuju depolitizaciju pravosuđa i nezavisnost sudstva i samostalnost javnog tužilaštva.
Postoje dve grupe razloga koji su uslovili donošenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije ovakve sadržine. Prvi se mogu nazvati političko-strateškim razlozima i vezuju se za odavno opredeljeni put Republike Srbije ka evropskim integracijama, koji nužno iziskuje pravne, a prvenstveno ustavne reforme, radi usklađivanja pravnog sistema države sa pravnim sistemom Evropske unije, ali i radi ispunjavanja najvećeg broja evropskih standarda i dostizanja odgovarajućeg nivoa vladavine prava. Pritom, nije moguće zamisliti izgradnju i jačanje pravne države u skladu sa evropskim standardima i evropskim vrednostima bez uspostavljanja trajno stabilnog, demokratskog političkog ambijenta.
Druga grupa razloga je strogo ustavnopravna. Delom se zasniva na slabostima aktuelnog ustavnog teksta iz 2006. u delu o pravosuđu, a delom na neophodnosti da se postigne viši nivo ostvarivanja u praksi fundamentalnog ustavnog načela, načela vladavine prava, koje, između ostalog, pretpostavlja dosledno uređenu i sprovedenu podelu vlasti, nezavisnost sudstva i sudsku zaštitu Ustavom zajemčenih ljudskih prava i sloboda.
Republika Srbija se opredelila da krene putem evrointegracija. Na tom putu je između Republike Srbije i Evropske unije i njenih članica zaključeno više međunarodnih ugovora. Ujedno, obe strane donele su i nekolicinu jednostranih akata sa ciljem definisanja procesa pridruživanja i pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.
Namera je da se osnaži domaće pravosuđe, a kroz to posredno i ispune obaveze preuzete u procesu evrointegracija.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je bitno da referendum o promeni Ustava uspe.
Evropske integracije Srbije mogu biti zaustavljene, jer je pitanje vladavine prava vezano sa odlukama Venecijanske komisije i Evropske komisije.
„Ako ne uspe referendum mi ćemo dobiti ocene da nismo napredovali u vladavini prava“, rekao je predsednik Vučić i ponovio da referendum nema veze sa Kosovom i Metohijom ni sa životnom sredinom, već samo sa željom da pravosuđe bude nezavisno i profesionalno.
Ciljevi promene Ustava u oblasti pravosuđa su, između ostalog, povećanje pravne sigurnosti građana, pravna zaštita i suđenje u razumnom roku.
Predložene promene Ustava u oblasti pravosuđa isključuju učešće politike u izboru sudija, predsednika sudova, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, što garantuje veću nezavisnost sudija i veću samostalnost javnih tužilaca.
Pozivam građane da izađu na referendum i da na pitanje: “Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije?”, odgovore sa DA.
Živela Srbija!

Uglješa Mrdić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

süperbetin giriş - Dumanbet -

Dinamobet