Članovi Odbora oštro su osudili pritiske na predsednika Srbije Aleksandra Vučića

Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednici zatvorenoj za javnost, održanoj 2. decembra 2019. godine izrazio je posebnu zabrinutost zbog načina ophođenja prema funkciji predsednika Republike i pozvao državne organe da reaguju. Članovi Odbora oštro su osudili pritiske na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i druge funkcionere Vlade Republike Srbije, naglašavajući da je krajnje vreme da se stane na put govoru mržnje i crtanju meta na čelo najodgovornijih funkcionera u državi.

Na današnjoj sednici Odbor je razmatrao i usvojio Izveštaj o radu Generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane.

Generalni inspektor realizovao je sve planirane zadatke u potpunosti i kvalitetno, ostvario potpunu saradnju sa direkcijama Vojnoobaveštajne i Vojnobezbednosne agencije, što je po oceni članova Odbora obezbedilo unapređenje kvaliteta, efikasnosti, zakonitosti i pravilnosti rada agencija. U izveštajnom periodu Generalni inspektor je u šest centara Vojnoobaveštajne i Vojnobezbednosne agencije sproveo nadzor nad primenom posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka iz nadležnosti direktora, Višeg i Vrhovnog kasacionog suda. U primeni posebnih postupaka i mera, u koje je izvršen uvid, nisu zapažene nezakonitosti i nepravilnosti u radu. Posebni postupci i mere u nadziranim slučajevima primenjivani su na zakonit način u skladu sa propisanim procedurama.

Odbor je za naredni period planirao nastavak svojih redovnih aktivnosti radi sprovođenja nadzora i kontrole nad zakonitošću rada službi bezbednosti, u tom smislu članovi Odbora naglasili su da saradnja sa Generalnim inspektorom službi predstavlja značajan element civilne i demokratske kontrole nad radom službi Ministarstva odbrane, koji doprinosi daljem unapređenju zakonitosti i efikasnosti rada službi, te da će saradnja sa Generalnim inspektorom biće unapređivana u budućnosti.

INFO 24 / Foto: Srđan Ilić ( insajder.net )

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *