Category: DRUŠTVO

Total 494 Posts

Dug Fabrike akumulatora Sombor 81,5 miliona dinara.

Elektroprivreda Srbije obaveštava javnost da je Fabrici akumulatora Sombor (FAS)  prekinuto snabdevanje električnom energijom, posle više pokušaja da se na zakonski način reguliše ugovorni odnos. Naime, ne postoji ni jedan zakonski uslov da se nastavi isporuka električne energije toj fabrici, jer je komercijalni ugovor o snabdevanju koji je „Elektroprivreda Srbije“ potpisala sa Fabrikom akumulatora istekao 31. decembra 2016. godine i stečajni upravnik FAS-a je zahtevao da se fabrika isključi sa elektromreže. Zakupac prostorija Fabrike akumulatora Sombor DEM HELLAS, bez saglasnosti vlasnika, nema nikakvog pravnog osnova da potpiše ugovor o snabdevanju. I Privredni sud u Beogradu odbacio je predlog firme DEM HELLAS da se odredi privremena mera sprečavanja obustave isporuke električne energije. U situaciji kada zvanični zastupnik Fabrike akumulatora Sombor vraća račune za električnu energiju i zahteva prekid isporuke, a Privredni sud odbacuje privremeno sprečavanje obustave snabdevanja, EPS bi nastavkom snabdevanja prostorija fabrike prekršio propise. Napominjemo da je uvidom u dokumentaciju novo rukovodstvo EPS-a ustanovilo dug Fabrike akumulatora od 81,5 miliona dinara. Redakcija info24.rs