Čačak postaje prvi grad u Srbiji koji zatvara svoju deponiju

Grad Čačak dobio je iz Zelenog fonda za sufinansiranje JLS 66.672.360,oo dinara, za realizaciju Projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije nesanitarne deponije “Prelići”, za zonu 2 a. Čačak će ovim potezom biti prva lokalna samouprava u Srbiji koja zatvara svoju deponiju.

Prema rečima Mirjane Đoković, pomoćnice gradonačelnika za ekologiju I zaštitu životne sredine, ovaj projekat  je zaista važan, jer je u direktnoj funkciji i visokom stepenu ostvarivanja i zaokruživanja lokalnih,regionalnih i nacionalnih ciljeva u oblasti upravljanja otpadom.

Inače, zahtevi koji su na snazi od marta 2018. godine i planova implementacije, prema zakonima EU, prioritet se daje primarnoj separaciji, odvajanju biorazgradivog otpada i progresivnim ekonomskim instrumentima, koji imaju za cilj uspostavljanje sistema koji može da se prilagodi novim standardima.

Prema zahtevima direktive o deponijama EU,neophodno je zatvoriti sve nesanitarne deponije nakon otvaranja i puštanja u rad novih sanitarnih deponija,potpomognuto insitucionalnim, finansijsko-ekonomskim,tehničkim i administrativnim merama.

„Grad Čačak je jedan od prvih koji je krenuo ka ostvarivanju strateških prioriteta utvrđenih strateškim dokumentima i planovima,jer je  2012. god započeo sanitarno odlaganje otpada na sanitarnu regionalnu  deponiju „Duboko“, uveden  je sistem primarne separacije u određenom procentu, izgrađena je transfer stanica za kontrolisano, efikasno i ekonomično postupanje sa sakupljanjem i transportom otpada na konačno odlaganje, ali i započeti su radovi na na uspostavljanju sistema za kontrolisano sakupljanje i preradu biorazgradivog otpada, kako bi se ostvarili i ovi ciljevi iz definisanih obaveza EU direktiva i Uredbe o odlaganju otpada na deponije“, naglasila je Mirjana Đoković.

Da bi ispunila sve zahteve pri uspostavljanju sistema upravljanja otpadom,ostala je realizacija sanacije i rekultivacije nesanitarne deponije-smetlišta „Prelići“.Pošto je ovaj proces kompleksan i zahteva malo duži vremenski period,projektovana je zoniranje i  faznost implementacije.

Mirjana Đoković, pomoćnica gradonačelnika Čačka

Podsetimo, idejni projekat sanacije, zatvaranja i rekultivacije nesanitarne deponije – smetlišta „Prelići“,  urađen je u novembru 2016. godine, sa kompletno urađenom i tehničkom i grafičkom dokumentacijom. Na osnovu kompletno urađene projektne dokumentacije, grad Čačak je dobio Saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine  i na osnovu svega toga, dobio je i sredstva za  Zonu I, koja je uveliko u fazi realizacije.

„Pratiće se parametri kvaliteta životne sredine predmetne lokacije,odnosno promene u kvalitetu deponijskog gasa i kvalitet podzemnih voda. Za vreme rada na sanaciji biotrnovi će biti povezani sa sistemtskim kontejnerom, u kome se nalazi merna oprema koja podrazumeva uređaj za merenje koncentracije metana, ugljen-dioksida i kiseonika u deponijskom gasu.Ovakvim postupkom, pored kvaliteta gasa moguće je odrediti i kada je proces evakuacije gasa završen. Kada se završi proces evakuacije deponijskog gasa i spaljivanja na baklji,vršiće se monitoring jednom u šest  meseci“, kaže pomoćnica gradonačelnika Čačka, Mirjana Đoković.

Nada Dželebdžić / INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *