Još dva spomenika kulture na teritoriji Beograda

Na osnovu predloga Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda o proglašenju za spomenike kulture, Vlada Srbije je tokom 2018. godine utvrdila pet novih kulturnih dobara na teritoriji grada Beograda, a u januaru ove još dva.

To su Srpska škola u Batajnici, Zgrada sa slikarskim ateljeima i galerijom Salona Muzeja savremene umetnosti, Dom Saveza nabavljačkih zadruga državnih službenika, Stara osnovna škola u Bežaniji, Dom Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata u Beogradu, Dom Radničke komore u Beogradu i prostorno kulturno-istorijska celina Naselje Cerak – Vinogradi (Cerak 1 i Cerak 2) u Beogradu.

Srpsku školu u Batajnici podigao je knez Nikola Vulko u periodu od 1875. do 1880. godine, a danas je to OŠ „Boško Palkovljević Pinki“.

Svojom arhitekturom izdvaja se od ostalih stambenih seoskih kuća i predstavlja retkost kao sačuvana namenska tipska zgrada druge polovine 19. veka koja svedoči o kontinuitetu razvoja školstva i prosvetne delatnosti u oblasti jugoistočnog Srema.

Dom Saveza nabavljačkih zadruga državnih službenika u Beogradu građen je 1928. i 1929. godine prema projektu arhitekte Dimitrija M. Leka, jednog od najznačajnijih predstavnika akademizma u srpskoj arhitekturi u periodu između dva svetska rata.

Ovo je objekat podignut za potrebe esnafske organizacije, a značajan je i kao mesto na kojem su nastala izuzetna ostvarenja nematerijalne baštine jer se u zgradi do marta 2014. godine nalazio Studio 10 Radio Beograda, odakle su potekla najznačajnija dela u oblasti radio drame.

Zgrada sa slikarskim ateljeima i galerijom Salona Muzeja savremene umetnosti u Beogradu podignuta je u periodu od 1956. do 1960. godine, prema projektu Miroslava Jovanovića, jednog od vodećih srpskih arhitekata druge polovine prošlog veka.

U objektu, pored stanova sa slikarskim ateljeima, projektovan je i prostor namenjen izlaganju dela savremene umetnosti u kome je od 1961. počela je sa radom Moderna galerija, danas Salon Muzeja savremene umetnosti.

Stara osnovna škola na Bežaniji izgrađena je 1891. godine za potrebe osnovne škole, kao tipski objekat zasnovan na svedenim postulatima akademizma i svedoči o kontinuitetu i razvoju školstva, ali i ekonomskom statusu, privredenim prilikama i položaju srpskog stanovništva krajem 19. veka.

Pored toga, ovaj spomenik kulture je najstarija sačuvana zgrada druge polovine 19. veka na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd.

Dom Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata u Beogradu podignut je između 1933. i 1935. godine prema projektu arhitekata Milana – Miše Manojlovića i Isaka Azriela, za potrebe sedišta strukovnog društva formiranog 1919. godine i vizuelno je trebalo je da prezentuje ideologiju jugoslovenstva kao dominantne političke doktrine i udruženja i države.

Dom Radničke komore u Beogradu sagrađen je 1928. godine prema projektu arhitekte Svetislava Putnika u duhu akademizma.

Budući da je objekat bio namenjen potrebama radničke klase, a kasnijih godina stavljen u službu obrazovanja i kulturnog uzdizanja, danas predstavlja svojevrstan trezor nematerijalne baštine.

Prostorno kulturno-istorijska celina Naselje Cerak – Vinogradi (Cerak 1 i Cerak 2) u Beogradu izgrađeno je u periodu od 1978. do 1985. godine prema projektu arh. prof. Darka Marušića, arh. Milenije Marušić i dr Nedeljka Borovnice, izabranom na jugoslovenskom pozivnom konkursu 1977. godine.

Prema svojim arhitektonsko-urbanističkim i ekološko-vrtnim karakteristikama Cerak-Vinogradi predstavlja specifičnu stambenu celinu u Beogradu sedme i osme decenije 20. veka i smatra se jedinstvenim graditeljskim poduhvatom u Beogradu koji na najbolji način predstavlja sintezu prirodnog okruženja i arhitekture.

Ostale vesti možete pročitati ovde.