Valjevo: Toplana potpisuje 4 000 ugovora

Pred Toplanom je potpisivanje 4000 ugovora sa korisnicima o plaćanju po potrošnji. Toplana ima obavezu da naplati potrošnju po podstanici, a Skupština stanara je bila i jeste dužna da dostavi odluku o tome kako će stanari izmedju sebe deliti tu potrošnju. Na brojnim mestima ugradjeni delitelji toplote ne daju dobre rezultate.

Država je 2014 godine donela zakon sa rokom primene od dve godine koji je istekao u decembru 2016. godine , a koji propisuje da je dužnost korisnika usluge grejanja ka i javno komunalnih preduzeća koje isporučuju toplotnu energuiju da medjusobno sklope ugovore o prelasku na plaćanje grejanja po potrošnji .

„Situacija u Valjevu je tada., a delom i sada takva da su svi korisnici koji su priključivani u proteklih nekoliko godina sa korisnicima je sklopljen ugovor o isporuci toplotne energije. Mi smo već imali obavezu da i sa ostalima zaključimo pojedinačne ugovore. Nismo to bili u stanju da uradimo u prethodnih godinu dana jer se radi o 4000 ugovora. Pred nama je posao potpisivanja tih ugovora pri čemu ti ugovori treba da budu potpisani po potrošnji. To je veoma obiman posao. Nismo to prošle godine uradili jer smo bili fokusirani na kvalitetnu isporuku toplotne energije“, objašnjava direktor Toplane Zoran Stepanović.

On navodi da je neophodno obezbediti u narednih 12 meseci sredstva za vraćanje duga Direkciji za robne rezreve 3400 tona mazuta što trenutno iznosi oko 160 miliona dinara.

„Zbog toga smo intenzivirali naplatu jer tražimo način da tu obavezu izmirimo. Sada nam se donekle stekla mogućnost za potpisivanje ugovora po potrošnji . Sa stanovišta Toplane naplata po potrošnji je i naplata po meraču po podstanici. Toplana je dužna da ono što izmeri u podstanici naplati. Raspodela troškova unutar zgrade je nadležnost Skupštine stanara koja mora da dostavi odluku kako će im biti rasporedjeni ti kilovat časovi isporučeni po podstanici. To može da bude radjeno po kvadratu , a može i po zasebnim meričima. U nekim objektzima ne postoji mogućnost ugradnje individualnih kalorimetara i u tim situacijama jedina mogućnost merernja sdopstvene npotzrošnje je ugradnja delitelja toplote“, kaže Stepanović.

Direktor potvrdjuje da iskustva Toplane sa pomenutim deliteljima toplote nisu pozitivna.
„Ja sam zagovornik toga da se plaća samo ono što je potrošeno. Medjutim kao lice koje odgovorno za poslovanje preduzeća i kao mašinski inženjer te struke termotehnike nisam zadovoljan onim što su korisnici dobili ugradnjom delitelja toplote. Ti uredjaji ne mere potrošnju već vrše raspodelu potrošnje izmerene na našem uredjaju. Stekao sam utisak proteklih godina da ta raspodela potrošnje izmerena na našem uredjaju u nekim situacijama daje rezultate, po mom mišljenju na osnovu struke, koji su blago je reći neverovatan. Imamo situaciju da neki imaju jako malu potrošnju, a drugi enormno veliku. Mi ne možemo da proverimo o čemu se tu radi jer su stanari sklopili ugovor sa pravnim licem koje je ugradilo uredjaje i vrši očitavanje raspodele te količine toplote izmerene na našim uredjajima u podstanici. Rezultati koje mi dobijamo od Skupštine stanara sa stanovišta struke nisu uvek dobri, ali mi nemamo zakonsko pravo da se tu mešamo“ , objašnjava Stepanović.

Toplana kao pravno lice ne može ući u stanove stanara i videti kako su uopšte uradjeni delitelji i kakav je način ugradnje niti vršiti bilo kakvu izmenu na istima.