VALjEVO: PRIVATIZACIJA VALJEVSKE PIVARE

Na portalu ministarstvo privrede objaviljen je javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za učestvovanje u postupku privatizacije Valjevske pivare.

Pisma o zainteresovanosti treba da sadrže predlog modela privatizacije Valjevske pivare, predlog indikativne cene, investicionog programa, okvirnog plana poslovanja i broja radnika koje je investitor spreman da zaposli na neodređeno vreme.

Javni poziv je otvoren do 6. novembra 2017.

Valjevska pivara, nakon neuspešne privatizacije pre 14 godina, potom izbegnute likvidacije pre pet godina, beleži rast proizvodnje i profita, i osvaja nova tržišta u regionu, ali i tržište Sjedinjenih Američkih Država, a uskoro će Valjevsko pivo krenuti i put Kanade.

Retrospektiva

Valjevsku pivaru je 2003. godine za 20 miliona dinara kupio konzorcijum beogradske “Atlas grupe”, u kojem su bili “Triglav osiguranje”, “Gradina ekspres” i tadašnja “Atlas banka”.

Početkom 2010. godine iz Valjevske pivare su upozoravali da će preduzeće koje zapošljava 220 radnika otići u stečaj ukoliko država, kao jedini poverilac, ne otpiše ili ne umanji dug za neplaćene poreze i akcize iz 1990-tih, ili svoja potraživanja ne pretvori u državne akcije.

7. jula 2010. godine uveden je stečaj u Valjevsku pivaru na predlog Agrobanke zbog trajne nesposobnosti Pivare za plaćanje. Za stečajnog upravnika imenovan je agroekonomista Zoran Božić.

31. januara 2011. godine Ministarstvo finansija Srbije, odnosno Poreska uprava, kao najveći poverilac, prihvata plan reorganizacije Valjevske pivare u stečaju. Tako je Pivara izbegla bankrot zbog duga od dve milijarde dinara za neplaćene poreze i akcize iz 1990-tih, koji je konvertovan u kapital države.

U oktobru 2012. godine Vlada Srbije je imenovala Skupštinu Valjevske pivare, a 9. juna 2013. godine postavila je za vršioca dužnosti direktora Valjevske pivare diplomiranog ekonomistu  Aleksandra Rajevca, koji je i danas na čelu Pivare.

Valjevska pivara je za samo godinu dana, od kada je postala u vlasništvu Države, ostvarila pozitivne rezultate poslovanja i dobit od 6,3 miliona dinara. U prvih pet meseci 2014. godine proizvedeno je 32.000 hektolitara piva. Trend pozitovnog poslovanja je nastavljen sve do danas, kada je Država odlučila da proda najstariji privredni kolektiv u Valjevu, osnovan 1860. godine.

Na dan 31.12.2016, vrednost kapitala Valjevske pivare je procenjena na 997,772 miliona dinara, a preduzeće ima 197 radnika.