Info 24 – VALjEVO: NA VIPOS-U I PROGRAM MASTER STRUKOVNIH STUDIJA

Visoka poslovna škola strukovnih studija je dobila program master studija, odnoso studija drugog stepena visokog obrazovanja, saznaje redakcija Info 24.

Valjevska državna visoka škola je prva u zapadnoj Srbiji i jedna od prvih državnih visokoškolskih institucija u Srbiji kojoj je Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) dodelila akreditaciju za master studije i to za studijski program Poslovna ekonomija i informatika.

– U praksi, to znači da će studenti ubuduće nakon završenih trogodišnjih osnovnih strukovnih studija, koje nose 180 EPS bodova, moći da započenu i dvogodišnje master strukovne studije, koliko traje ovaj program, a po njihovom okončanju imaju 300 ESP bodova i dobiju diplomu i zvanje master strukovnog ekonomiste, što je potpuno isto zvanje kao i master akademski ekonomista, koje takođe nosi 300 EPS bodova – rekao je na konferenciji za novinare direktor VIPOS-a dr Mlađen Vićentić.

Prema njegovim rečima, VIPOS će u narednom periodu promovisati master studije, a potom će slediti i raspisivanje konkursa za upis, uz školarinu koju će odrediti Savet škole ali koja će, kako je rekao, “biti promotivna i znatno niža od školarine koju su odredile ostale visoke škole”.

– Naime, od kako je objavljena vest o dobijanju akreditacije, javilo nam se dosta naših bivših studenata koji žele na master studije, kao i diplomaca ekonomskih fakulteta koji nemaju master, tako da bi nastava mogla da počne već u pvoj polovini novembra – najavio je Vićentić.

Pomoćnik direktora Vesna Marković je objasnila da je akreditovani studijski program Poslovna ekonomija i informatika koncipiran u saradnji sa nekolicinom valjevskih preduzeća i institucija, koje traže upravo tako obučene stručne kadrove.

– Ideja je da se raviju stručna i praktično primenljiva znanja iz ekonomije i poslovne informatike. U prvoj godini master studija studenti će imati pet obaveznih predmeta, a u drugoj izbornu grupu predmeta, kako bi se svaki student profilisao za oblast koju želi. Završni master rad bi obavezno bio istraživanje ili rešavanje konkretnog problema u nekoj kompaniji ili instituciji, a u komisiji za odbranu tog rada svakako bi bio bar jedan predstavnik preduzeća – je Vesna Marković.

U prvoj generaciji master strukovnih studija na VIPOS-u, KAPK je odobrio 50 mesta za samofinansirajuće studente.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *