Glas za jednakost – Zaposlite osobu sa invaliditetom

Redakcija Info24.rs i Draželj d.o.o Valjevo u okviru projekta “Glas za jednakost”, radi boljeg informisanja o zapošljavanju osoba sa invaliditetom , u saradnju sa NSZ, objavljuje 

 

Zaposlite osobu sa invaliditetom

Radi stvaranja uslova za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada, a u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, regulisane su sledeće oblasti: podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, procena radne sposobnosti, profesionalna rehabilitacija, obaveza zapošljavanja, uslovi za osnivanje i delovanje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, radnih centara i socijalnih preduzeća, kao i druga pitanja od značaja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Zakonska regulativa

Zakonska i podzakonska akta koja regulišu oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

U cilju podsticanja i pružanja podrške u zapošljavanju osoba sa invaliditetom Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi mere aktivne politike zapošljavanja koje obuhvataju mere i programe profesionalne rehabilitacije, kao i programe podsticanja zapošljavanja za nezaposlene osobe sa invaliditetom i poslodavce.

Aktuelni javni pozivi

 • Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2017.godini
 • Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2017. godini
 • Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017.godini
 • Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini
 • Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2017. godini
 • Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojma se angažuju  nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2017. godini
 • Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojma se angažuju  nezaposlena lica u 2017. godini
 • Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse  u 2017. godini
 • Javni poziv za realizaciju programa  sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica u 2017. godini
 • Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2017. godini za viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 18 meseci
 • Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2017. godini

Usluge i mere namenjene osobama sa invaliditetom

Saznajte više o uslovima za prijavljivanje na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanju i mogućnostima uključivanja u programe i mere aktivne politike zapošljavanja, kao i ostvarivanju drugih prava u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom…  “Dok tražite posao” – “Pružanje podrške osobama sa invaliditetom”

“Glas za jednakost”

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *