Skupština o izmeni zakona o poljoprivrednom zemljištu

Skupština Srbije počela je novu vanrednu sednicu na čijem dnevnom redu su predložene izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje će stranim držvaljanima ograničiti kupovinu zemljišta. Vanredna sednica sazvana je na zahtev Vlade Srbije.

Skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakondavstvo ocenio je, posle kraće polemike, da su predložene izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Srbije.

Izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu upućene su Skupštini Srbije na usvajanje po hitnom postupku, a taj zakon treba da spreči potpunu liberalizaciju prometa poljoprivrednim zemljištem, što je bilo predviđeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Bilo je predviđeno da 1. septembra počne primena odredbi SSP-a koje izjednačavaju prava građana Srbije i EU pri kupovini poljoprivrednog zemljišta.

Predložene izmene zakona predviđaju uslove za promet poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.

Naime, da bi stranac mogao da kupi zemlju mora da ima bar 10 godina prebivalište u Srbiji, odnosno u jedinici lokalne samouprave u kojoj želi da kupi zemlju, mora da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, mašine, opremu da bi obavljao poljoprivrednu proizvodnju.

Može steći u svojinu najviše do dva hektara poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, ako su ispunjeni predviđeni zakonski uslovi.

Kako je predviđeno, odredbe predloženih izmena zakona se ne primenjuju u slučaju povraćaja imovine koja se vrši u skladu sa zakonima kojima se uređuje vraćanje oduzete imovine bivšim vlasnicima.

Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.

Pravo preče kupovine odobrava Vlada na predlog Komisije.

Komisiju obrazuju zajednički ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija sporazumno propisuju uslove, rok, način i postupak prava preče kupovine.
Izmene i dopune zakona će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Druge zemlje su se izborile u pregovorima o pridruživanju za višegodišnju zabranu prodaje zemlje strancima i nakon ulaska u EU.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *