NOVI ZAKON-RADNICI NA ODREĐENO VISE NE MOGU DA DOBIJAJU OTKAZ KAO DO SADA

Savez samostalnih sindikata Srbije pripremio je amandman na Zakon o radu i uputio ga predsedniku Vlade Srbije, ministru za rad, predsednici Skupštine i predstavnicima poslaničkih grupa.

Sindikat predlaže da se u zakon unese odredba po kojoj zaposlenom na određeno vreme radni odnos ne može prestati dok je na bolovanju, što znači da mu se radni odnos na određeno vreme produžava do isteka bolovanja.

Taj amandman, po dopisu koji je stigao iz Ministarstva za rad, biće prihvaćen i naći će se u novom zakonu o radu koji se priprema, kako je navedeno, za kraj 2018. godine.

U tom ministarstvu ocenjuju da je sindikalni amandman prihvatljiv, kao i da je inspirisan humanim razlozima u cilju obezbeđenja materijalne i socijalne zaštite zaposlenih za vreme bolovanja.

Ministarstvo rada će, u saradnji s drugim ministarstvima, sindikatima i udruženjima poslodavaca, sagledati potrebu da se obezbedi veća zaštita radnika za vreme bolovanja, i to svih, a ne samo onih koji rade na određeno vreme.

Ujedno, razmotriće se i uslovi i način na koji se koriste bolovanja, da bi se sprečile zloupotrebe.

Po sadašnjem Zakonu o radu, zaštitu od otkaza u slučaju bolovanja, radnici na određeno imaju jedino za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, radi nege i posebne nege deteta, ali ne i u slučaju bolesti.

Redakcija info24.rs