Vozači, obratite pažnju – policija može da vas isključi iz saobraćaja

Vozači, obratite pažnju na sledeće situacije jer policija može da vas isključi iz saobraćaja u sledećim situacijama:

– ako je zbog telesnog, duševnog stanja očigledno smanjena sposobnost za upravljanje vozilom (umor, bolest, povrede i slično) – 24 sata

– ako je pod dejstvom alkohola koje je nedozvoljeno ovim zakonom – 24 sata, a u slučaju blage ili umerene alkoholisanosti 12 sati.

– ako je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci – 24 sata.

– ako odbije da se podvrgne ispitivanju, odnosno stručnom pregledu – 24 sata

– ako vozač zahteva analizu krvi, odnosno urina u smislu zakona – 24 sata

– ako ne poštuje ograničenja koja su mu naložena ili određena 24 sata

– ako se nasilnički ponaša u saobraćaju (nasilnička vožnja) – 24 sata

– ako prekorači vreme dozvoljenog trajanja upravljanja vozilom u toku 24 sata – dok ne prestanu razlozi, a najduže 24 časa

– koji nema vozačku dozvolu za kategoriju vozila kojim upravlja, odnosno ako upravlja vozilom nakon isteka roka važenja vozačke dozvole, odnosno probne dozvole – dok traju razlozi zbog kojih je vozač isključen.

– koji koristi stranu vozačku dozvolu iz čijeg sadržaja se ne može utvrditi da li vozač ima pravo na upravljanje tim vozilom- dok traju razlozi zbog kojih je vozač isključen

– koji upravlja vozilom za vreme trajanja zaštitne mere ili mere bezbednosti – dok traju razlozi zbog kojih je vozač isključen.

– koji je zatečen da upravlja vozilom u saobračaju za vreme trajanja isključenja – dok traju razlozi zbog kojih je vozač isključen.

Redakcija info24.rs