20 miliona dinara za povećanje zaposlenosti

Grad Valjevo je ove godine za realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opredelio 20 miliona dinara. Pomenuta sredstva biće iskorišćena za realizaciju tri programa.

Dvadeset miliona dinara ove godine biće iskorišćeno za zapošljavanje 70 lica u okviru sprovodjenja LAPZ. Pomenuti akcioni plan podrazmeva tri programa i to:

1.Stručna praksa radi sticanja praktičnih znanja i veština za samostalan rad u struci bez zasnivanja radnog odnosa i to za lica sa našanje srednjoškolskim obrazovanjem, bez obzira na godine života (20 lica ukupno i to: 10 lica sa visokom, 5 lica sa višom i 5 lica sa srednjom stručnom spremom)

2 Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica na novootvorenim radnim mestima podrazumeva finansijski podsticaj u jednokratnom iznosu poslodavcima (iz privatnog sektora). Realizacija programa se prati 12 meseci. (20 lica)

3.Subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je: prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe, završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije. (30 lica)

Subvencija podrazumeva finansijski podsticaj u jednokratnom iznosu poslodavcima (iz privatnog sektora) i to za 20 lica po 250.000,00 dinara, što je ukupno za ovu meru 5.000.000,00 dinara. Subvencija za samozapošljavanje je usmerena na nezaposleno lice, koje može da je ostvari pod uslovom da je: prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe Filijala Valjevo, da je završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije. Za ukupno 30 lica, opredeljeno je jednokratno po 300.000,00 dinara, odnosno, ukupno 9.000.000,00 dinara.

Opšti cilj LAPZ je povećanje zaposlenosti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *